Al forandring kommer nedefra – sammen kan vi mere

Budskab fra Græsrødderne indkalder til græsrodskonference
lørdag den 10. december kl. 10 – 17
på Mølle allé 26, 2500 Valby

Vi har alle en drøm. Flere og flere drømmer om et andet samfund. Som det er nu, har vi ikke fred og tryghed i hverdagen, men stresser af sted for at få overstået livet i stedet for at leve.

Overalt rejser sig nye bevægelser: fra de verdensomspændende demonstrationer ved Irak-krigens start til oprørene i Mellemøsten, fra Velfærd til alle og Flere hænder til protesterne i Grækenland og andre EU-lande mod, at folket skal betale bankerne for de riges overforbrug. Fra 69, Luk lejren og COP15 og for plads til mangfoldighed og kreativitet, menneskeværdighed og lige vilkår og nej til fascisme og politistat. Fra omfattende protester i Asien, Afrika og Sydamerika mod multinationales miljø-ødelæggelser og grov udbytning af arbejderne til en omfattende Occupy-bevægelse, der breder sig over USA, retter anklagerne mod Wall-street og finansspekulanterne og forlanger arbejde.

I Danmark trives ønsket om forandring: I utallige forsamlinger, foreninger, ved protester, demonstrationer og kulturelle arrangementer mødes mange forskellige mennesker og giver hinanden hånden på at ville forandring. Mangfoldigheden er stor, og ønsket om forandring er udbredt. Det er mere nødvendigt end nogensinde, at vi sammen skaber et fællesskab, som kan føre til samfundsforandringer, der rækker ud over de enkelte sager.

Budskab fra græsrødderne indkalder til inspirations-træf, hvor erfaringer og ideer kan udveksles. Hvad gør jeg og vi? Hvordan? Hvad kan vi lære af hinanden? Hvad har vi lært? Hvad kan vi gøre sammen? Hvordan kan vi styrke bevægelsen for reelle forandringer?

Vi henvender os til studerende og skoleelever, der vil bedre uddannelser og studieforhold,
- til lærlinge, der ønsker praktikpladser og arbejde efter endt læretid.
- til arbejdsløse, der ønsker arbejde og sikkerhed for dagpenge.
- til dig, der ønsker bedre tid og flere hænder til omsorg og pleje.
- til dig, der vil anerkendes som menneske blandt mennesker.
- til EU-modstandere, krigsmodstandere, atomkraftmodstandere, naturelskere, forsvarere af Moder Jord, økologer, menneskeretsforsvarere, fagligt aktive, kvindesagskvinder, lømler, pacifister og oprørere.

Vi forestiller os, at konferencen følger seks centrale temaer:
Global krise – eurokrise/dansk krise/Occupy –
Danmark i EU – Europagt+/nye traktater/folkeafstemninger –
Modstand og forandring – fagbevægelse/arbejdsløse/lærlinge/studerende –
Krige og besættelser – krigstrusler/militarisering –
Klima – global opvarmning/profit og miljøtrusler –
Politistat – terrorlove/repression/racisme/flygtninge og asylret
Rigtig mange har noget at sige på det ene eller andet eller flere områder. I må meget gerne forhåndstilmelde jer med bud på et indlæg.
Der bliver selvfølgelig også mulighed for åben mikrofon og debat.

Duk dig ikke, duk op – alle jer, der drømmer om et liv, hvor udfordringerne og kampen gælder de fælles vilkår for et godt og kreativt og meningsfyldt arbejde og liv på jorden sammen med alle vores medskabninger. Drømmer om et liv, hvor teknik, opfindelser og vores arbejdskraft bruges til gavn for livet, ikke til ødelæggelse og destruktion, hvor mennesker er lige og vi bygger samfundet sammen.

Konferencen 10. december 2011
Al forandring kommer nedefra – sammen kan vi mere

Udtalelse fra Budskab fra græsrødderne på baggrund af konferencens diskussioner
Det har været en dag med mange konstruktive diskussioner, hvor forskellige holdninger mødtes, en dag, hvor vores fælles viden og forståelse blev uddybet og vi fik mere at vide om meget af det, der i dag gøres nedefra for at skabe forandring.
Vi vil arbejde med at finde veje til at skabe arbejdende netværk for alle, der arbejder på græsrodsniveau for reel forandring. Kun i fællesskab kan vi løse de store udfordringer til samfundet, vi står over for.
Vi er midt i en euro-krise, hvor Danmark skal være formandsland på et tidspunkt, hvor Tyskland og Frankrig insisterer på at skabe en ’finanspagt’. Det danske folk har afvist at deltage i euroen og dermed det faktiske indhold af en sådan finansiel union. Helle Thorning handler imod de danske forbehold ved at arbejde for gennemførelse og for dansk tilslutning til en finansiel union.
EU vil binde os til, at folkene skal betale gæld og krise for banker og spekulanter, som har skabt krisen! Landene kommer til at afgive selvbestemmelse over afgørende dele af økonomien. Det udemokratiske EU vil sætte snærende grænser for budgetter og lovgivning, finans- og valutapolitik. Uanset hvilken form forhandlingerne tager, er mere EU en udvikling, vi er imod. De ny traktatplaner og Danmarks deltagelse skal allerede nu mødes med protester og med kravet om folkeafstemning.
Den globale opvarmning og ødelæggelsen af jordens klima og miljø skal tages alvorligt af vores regering NU.
Og de mange måder at tage aktion for klimaet må støtte og udvikle hinanden. Nye planer for olieudvinding i Danmark og atomkraft i alle former må afvises. En såkaldt grøn kapitalisme kan ikke løse problemerne.
Vi skaffer ikke demokrati og bedre vilkår for verdens folk ved at deltage i krige. Krige skaber død, nød, ødelæggelse, miljøkatastrofer og flygtninge. Omlægges krigs- og militærindustrien til samfundsgavnlig produktion, kan sult og fattigdom afskaffes.
Konferencen er en positiv og konstruktiv start, der vil blive fulgt op i løbet af foråret med nye fælles initiativer.
Et kommende møde vil blive afholdt på Makværket.
Onsdag den 15. december 2011
Budskab fra græsrødderne
budskabfragrasrodderne.dk