HØRING OM REGERINGENS UROPAKKE

Tirsdag den 3. november kl. 10.00 – Christianshavns Beboerhus

Arrangør: Center for Rets- og Politiforskning, CeRePo.

NØDVENDIGT FORSVAR FOR DEMOKRATIET ELLER FARLIGT SKRIDT MOD POLITISTATEN?

 

Onsdag den 4. november førstebehandles regeringens såkaldte uropakke i Folketinget. Pakken indeholder skærpede straffe og udvidede beføjelser til politiet i indsatsen mod ”uroligheder og ødelæggelser”.

Førende strafferetseksperter som professorerne Eva Schmidt og Vagn Greve, Advokatrådet, Amnesty International, græsrodsorganisationer, store fagforbund som LO-Storkøbenhavn, 3F og FOA, den liberale tænketank CEPOS og mange andre advarer imidlertid mod stramningerne og de udvidede politibeføjelser.

Hovedkritikken er, at pakken ikke direkte sigter mod de ”professionelle ballademagere”, som justitsminister Brian Mikkelsen (K) taler om. Politi og domstole kan allerede i dag sætte hårdt ind mod deltagere i voldelige optøjer. I Ungdomshussagerne faldt der således domme på op til 15 måneders fængsel for ”medvirken til forberedelse af vold mod politiet.”

En af skærpelserne i regeringens lovpakke er, at også personer, der alene deltager i fredelig blokade eller blot holder fast i hinanden for at undgå anholdelse, i en række situationer som udgangspunkt skal idømmes 40 dages fængsel i stedet for bøder. Dertil indebærer lovpakken en mangedobling af bødestørrelsen for selv mindre overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, ligesom politiet får udvidet beføjelse til ”administrativ frihedsberøvelse” af borgere i op til 12 timer, uden at de pågældende sigtes for noget ulovligt.

Selvom uropakken berører fundamentale retssikkerhedsprincipper, så bliver den nu hastet igennem. Bl.a. Retspolitisk Forening og Institut for Menneskerettigheder kritiserer, at høringsparterne ikke har reel mulighed for gennemarbejdede høringssvar. Men uropakkens dramatiske stramninger overfor protest og aktivisme bør ikke ske uden grundig offentlig debat. Derfor har vi inviteret en række eksperter, berørte grupper og politikere til paneldebat med temaerne:

• Risikerer uropakken at ramme i flæng og truer den borgernes retssikkerhed? Hvor langt kan statsmagten gå i et demokrati?

• Vil uropakken have den tilsigtede afskrækkende effekt, eller vil pakken øge følelsen af uretfærdighed og skabe mere vrede mod myndigheder og politi?

• Hvilken langsigtet betydning kan uropakken få for græsrodsaktivitet og den øvrige politiske kultur i Danmark? Hvilket samfund er vi på vej imod?

 

Med indlæg fra blandt andet:

• Leif Hermann fra Retspolitisk Forening

• Advokat Claus Bonnez, Formand for Landsforeningen KRIM

• Allan Leegaard, Byggefagenes Samvirke

• Tannie Nyboe, Klimakollektivet

• Line Barfoed, medlem af folketinget og retspolitisk ordfører for Enhedslisten

• Ph.d. René Karpantschof, forsker i politiske bevægelser og demokrati fra Københavns Universitet

 

Kontakt:

Marc Jørgensen / Centerleder på Cerepo
marc@cerepo.dk 
tlf: 33 93 28 94